Asiantuntijakeskus BEPOP

Vuonna 1989 valmistunut BEPOP on suomalaisen arkkitehtuurin helmiä ja merkittävä osa porilaista postmodernia rakennuskulttuuria. Kiinteistöä pidetään arkkitehtuuriltaan myös yhtenä merkittävimmistä 1980-luvun suomalaisista liikerakennuksista. BEPOPissa toimii 27 asiantuntijayritystä.

YHTEISTYÖN LÄHTÖTILANNE 2015

 • Kauppakeskus BePOP oli hiljentynyt merkittävästi kuluttaja-asiakkaiden osalta
 • BePOPissa oli runsaasti tyhjiä tiloja (vuokra-aste alle 70%)

ROCK MY BUSINEKSEN ROOLI 2015- jatkuu

 • Kiinteistökonseptin luominen
  • Kohdekartoitus sekä tavoiteasetanta yhdessä omistajan (OP Länsi-Suomi) kanssa
  • Toimintaympäristöanalyysi
  • Sidosryhmien osallistaminen: BEPOPin yritysten haastattelut
  • BEPOP-kiinteistökonsepti: Asiantuntijakeskus BEPOP -profiilin määrittely, nimen luominen, visio, mission ja arvojen luominen, kiinteistöstrategian luominen ja strategisten tavoitteiden määrittely

 • Kiinteistökonseptin toteuttaminen
  • Kiinteistökonseptin suunnitelmallinen ja systemaattinen toteuttaminen
  • Strateginen suunnittelu
  • Kehitys- ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
  • Vuokralais- ja muiden sidosryhmäsuhteiden ylläpito
  • Uusien kiinteistön sisäisten konseptien ideoiminen ja luominen sekä kehittäminen
   • Toimistohotelli Wörkki
    • Nimi, brändi-ilme, verkkosivut/varausjärjestelmä, konseptin kehittäminen
   • BEPOP-UP
    • Konseptin ideoiminen ja luominen, nimi
   • Tapahtumakonseptit Business Boost ja BEPOP Boost
    • Tapahtumakonseptien ideoiminen ja luominen, nimet, tapahtumailmeet, tapahtumatuotannot
   • BEPOP-hyvinvointivuosi
    • Hyvinvointivuosikonseptin ideoiminen

AIKAANSAANNOKSET

 • Vuokra-aste 100% (12/2017) 1 vuosi ja 11kk profiilimuutoksen jälkeen
 • Vuokra-aste ei ole laskenut alle 95%:n profiilimuutoksen jälkeen
 • Vuokralaistyytyväisyys 4,3/5 (11/2022)
 • Satakunnan merkittävin asiantuntijakeskus

Lisätiedot:
Janne Rauhala
Liiketoiminnan kehittäjä
050 573 8776
janne@rockmybusiness.fi