Palvelut

Businessmuotoilu

Businessmuotoilun avulla kehitetään uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja sekä ratkaisuja, joissa keskitytään ihmisten ja yritysten tarpeiden sekä toiveiden ymmärtämiseen ja niiden pohjalta ratkaisujen luomiseen. Businessmuotoilun avulla kehitetään myös liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti tai sen yksittäisiä osa-alueita.

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI – ULKOISTETTU JOHTAJA –
STRATEGIATYÖ – BRÄNDIN RAKENTAMINEN JA KEHITTÄMINEN –
ASIAKASYMMÄRRYS – SELVITYSTYÖT JA ANALYYSIT – SKENAARIOT –
MARKKINOINNIN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN – BRÄNDISTRATEGIA –
NIMET JA SLOGANIT – TARINAT – SISÄLLÖNTUOTANTO –
VISUAALINEN IDENTITEETTI – BRÄNDI-IDENTITEETTI – GRAAFINEN SUUNNITTELU JA KUVITUKSET – LOGO- JA FONTTISUUNNITTELU – ESITYKSET – RAPORTIT – INFOGRAAFIT – STRATEGIAKUVAT –
VERKKOSIVUT – VERKKOKAUPAT – SOVELLUKSET – ALUSTAT

Lue lisää

Kiinteistömuotoilu®

Kiinteistömuotoilu on strateginen lähestymistapa tyhjien, tuottamattomien tai haastavien yritys- tai julkisten kiinteistöjen (maa-alue, rakennusrypäs tai rakennus) uudistamiseen ja käyttöönottoon.

Kiinteistömuotoilu vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä, luovuutta sekä monitieteellistä osaamista kiinteistöalan, konseptisuunnittelun, strategian ja markkinoinnin näkökulmista.

Kiinteistömuotoilun tarkoituksena on luoda kiinteistön aktivoiva konsepti ja käyttötarkoitus ja/tai löytää kohteelle ostaja tai vuokralainen.

KIINTEISTÖKONSULTOINTI – KIINTEISTÖKONSEPTOINTI – KIINTEISTÖMARKKINOINTI

Lue lisää

Tilamuotoilu

Tilamuotoilu sisältää tila- ja sisustussuunnittelua yrityksille, julkisiin tiloihin sekä yksityiskohteisiin. Suunnittelulaajuus määritellään kunkin asiakkaan ja kohteen tarpeen mukaisesti.

TILASUUNNITTELU – SISUSTUSSUUNNITTELU – TILA- JA SISUSTUSKONSEPTIT – SISUSTUSKONSULTOINTI – SISUSTUSKOULUTUS

Lue lisää