Rock My Business loi Taiteiden reitti -konseptin

Rock My Business loi ja muotoili Taiteiden reitin yhteistyössä Willi Karvia Oy:n kanssa. Idea reitistä syntyi Karvian kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman päässä hänen pohtiessaan yli kuntarajojen tapahtuvaa taide- ja matkailuyhteistyötä. Taiteiden Reitti kulkee Kauhajoen Kammista Karvian Skantziin ja tarjoaa upean 37 kilometrin matkan, joka sisältää viisi ainutlaatuista kohdetta: Kammi-kylä ja Alpon savanni Kauhajoella sekä Annen Taidekahvila, Karvian kirkko ja museo sekä Kulttuurikeskus Skantz Karviassa.

Projektin toteutus: 2021-2022

Rock My Busineksen rooli projektissa :

  • Konseptisuunnittelu: Määrittelimme kohderyhmät, loimme ydinviestit ja varmistimme konseptin toteutumisen Taiteiden reitin kohteissa. Huomioimme myös konseptin vahvan yhteyden kuntien strategioihin sekä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkiin.
  • Brändi-ilme: Suunnittelimme ja toteutimme Taiteiden reitin visuaalisen ilmeen, mukaan lukien logo, kohteiden valokuvaus, graafiset elementit ja brändiohjeiston. Brändi-ilmeessä kuvastuu kullekin kohteelle ominaiset elementit. Valokuvauksessa keskityimme luomaan kunkin kohteen tunnelmaa ja ainutlaatuisuutta.
    Lisäksi loimme Taiteiden reitti – Suomen virallinen matkailutie -symbolin, joka on nähtävissä tien varsilla pitkin Taiteiden reittiä.
  • Markkinointistrategia: Laadimme kattavan markkinointistrategian, joka sisälsi tavoitteet ja ydinviestit, toimenpiteet ja aikataulun. Varmistimme, että markkinointitoimenpiteet olivat linjassa Taiteiden reitin konseptin kanssa.
  • Digitaalinen markkinointi: Toteutimme taiteidenreitti.fi-verkkosivuston ja kehitimme sosiaalisen median kanavia ja sisältöä. Huolehdimme sisällöntuotannosta ja julkaisusuunnitelmasta.
  • Markkinointimateriaalit: Suunnittelimme ja tuotimme erilaisia markkinointimateriaaleja, kuten esitteitä, tarroja, karttoja, opasteita ja lehti-ilmoituksia. Osallistuimme myös messuosastojen suunnitteluun.
  • Videotuotanto: Loimme käsikirjoitukset, huolehdimme kuvausjärjestelyistä ja tuotimme kattavan videotuotannon Taiteiden reitistä ja sen kohteista.

Taiteiden reitti palkittiin ansaitusti Lumovoima-palkinnolla Leaderin 25-vuotisjuhlassa (2022). Tämä palkinto oli osoitus projektin merkittävästä vaikutuksesta maaseudun kehittämisessä ja matkailun edistämisessä.

Rock My Business on ylpeä osallisuudestaan Taiteiden reitin konseptin kehittämisessä ja toivoo, että reitti tarjoaa unohtumattomia elämyksiä niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin.

Kuvassa Willi Karvia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho, Karvian kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma sekä Rock My Busineksen Janne Rauhala.