Sisustusinnovaatioita ja digitaalista vaikuttavuutta Ahlströmin kohteissa (2012-2018)

Rock My Business on ollut kunnia olla Ahlströmin kumppanina useissa tila- ja sisustussuunnitteluprojekteissa, tarjoten innovatiivisia ratkaisuja ja luoden lisäarvoa kohteiden kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Lisäksi yritys on vastannut Ahlströmin ruukkien sosiaalisen median strategian suunnittelusta ja toteutuksesta, edistäen näin yrityksen digitaalista viestintää.

Vuonna 2018 Rock My Business (Sisustusarkkitehti Riia Rauhala) toteutti Ahlströmin pääkonttorin toimisto- ja kokoustilojen suunnittelua. Projekti käsitti 450 neliömetrin laajuisen toimisto- ja kokoustilojen kalustesuunnittelun, akustiikka- ja tekstiilisuunnittelun sekä osittaisen seinäpintojen värisuunnittelun. Lisäksi Rock My Business vastasi projektin hallinnasta sisustuksen osalta, varmistaen sujuvan ja laadukkaan toteutuksen.

Ahlströmin ruukkien (Noormarkku ja Kauttua) sosiaalisen median strategian luominen ja toteuttaminen vuosina 2016-2017 oli tärkeä askel kohti tehokkaampaa ja vaikuttavampaa digitaalista viestintää. Rock My Business kehitti strategian, joka vahvisti Ahlströmin näkyvyyttä digitaalisessa maailmassa ja loi uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen sekä asiakassuhteiden rakentamiseen.

Vuonna 2012 Rock My Business (Sisustusarkkitehti Riia Rauhala) oli mukana erilaisissa suunnitteluprojekteissa, kuten Kolin tilaussaunan suunnittelussa Noormarkussa ja Alvar Aallon terassitalon suunnittelussa Kauttualla. Näissä projekteissa yritys vastasi tila- ja sisustussuunnittelusta sekä projektin hallinnasta, luoden tiloja, jotka yhdistivät käytännöllisyyden, esteettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet.

A. Ahlströmin pääkonttorin toimisto- ja kokoustilojen (450m2) suunnittelu

Kohde
Toimisto- ja kokoustilat 450 m2

Sijainti
Noormarkun ruukki

Toimeksiantaja
Peter Ahlström, toimitusjohtaja

Suunniteltu ja valmistunut
2018

Suunnittelun tarkoitus
Tiloissa tapahtui eri tiimien kesken tilanjakojen muutoksia. Tilojen suunnittelu kuhunkin käyttötarkoitukseen sopiviksi.

Suunnittelija
Riia Rauhala, sisustusarkkitehti

Rooli projektissa

 • Kalustelayout
 • Toimisto- ja kokoustilojen akustiikka- ja tekstiilisuunnittelu
 • Osittaisia seinäpintojen värisuunnitteluja
 • Projektinhoito sisustuksen osalta

Projekti oli hyvin mielenkiintoinen, koska suunniteltava rakennus on historiallinen ja arkkitehtuuri oli näin voimakkaasti läsnä myös suunnitteluprosessissa. Lopputulos on arvokkaan tyylikäs, tilaajan toiveen mukainen.
Riia Rauhala

Kohdekuvia

Ahlströmin ruukkien sosiaalisen median strategian luominen ja toteuttaminen

Kohde
Ahlströmin ruukit Noormarkku ja Kauttua

Toimeksiantaja
Riitta Kilo, palveluliiketoimintajohtaja

Projektin ajankohta
2016-2017

Projektijohtaja
Janne Rauhala, liiketoiminnan kehittäjä

Toteutus

Vastuuhenkilöiden aktivointi ja sosiaalisen median ohjeistus

Ahlströmin Ruukit aloitti vuonna 2016 prosessin kohti vahvempaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Ensimmäisenä askeleena nimettiin sosiaalisen median kanavien ylläpitäjät ja sitouduttiin yhteisiin päämääriin. Sosiaalisen median ohjeistus laadittiin selkeyttämään sisältöä ja varmistamaan yhtenäinen viestintälinja.

Toiminnan yhtenäistäminen ja kuukausittaisten teemojen suunnittelu

Kolmen erillisen Facebook-kanavan sijaan päätettiin yhdistää sisällöntuotanto yhden kanavan alle, mikä helpotti viestinnän hallintaa ja tehosti näkyvyyttä. Lisäksi kuukausittaiset teemat suunniteltiin yhdessä, keskittyen yrityksen ainutlaatuisuuteen ja palveluihin.

Selkeä viestintäkalenteri ja sisällön laatu

Viikoittaisille päivityksille laadittiin selkeä kalenteri etukäteen varmistaen jatkuva aktiivisuus ja monipuolinen sisältö. Sisältö painottui yrityksen tarinoihin ja henkilöihin, luoden lukijoille ja asiakkaille merkityksellisiä kokemuksia.

Seuranta ja uuden median hyödyntäminen

Viikottaiset ja kuukausittaiset seurantapalaverit varmistivat strategian jatkuvan kehityksen. Lisäksi Ahlströmin Ruukit laajensi läsnäoloaan uusiin kanaviin, kuten Instagramiin ja LinkedIniin sekä aktivoitui TripAdvisorissa, tavoittaakseen laajemman yleisön ja kerätäkseen arvokasta palautetta.

Näiden toimenpiteiden avulla Ahlströmin Ruukit vahvisti asemaansa sosiaalisessa mediassa ja loi vankan perustan tulevalle kasvulle ja menestykselle.

Kolin tilaussaunan suunnittelu: uudiskohde, tila-ja sisustussuunnittelu sekä projektinhoito sisustuksen osalta

Kohde
Kolin tilaussauna: oleskelu- ja saunatilat

Sijainti
Noormarkun ruukki

Suunniteltu ja valmistunut
2012

Suunnittelun tarkoitus
Uudiskohteen tila- ja sisustussuunnittelu

Suunnittelija
Riia Rauhala, sisustusarkkitehti

Rooli projektissa (yhdessä tilaajan kanssa)

 • Kalustussuunnittelu
 • Kalustesuunnittelu
 • Pintojen värisuunnittelu
 • Tekstiilisuunnittelu
 • Projektinhoito sisustuksen osalta

Alvar Aallon terassitalo (Kauttua): tila- ja sisustussuunnittelu

Kohde
Terassitalo (A. Ahlström vierastoiminta)

Sijainti
Kauttua, Eura

Suunniteltu ja valmistunut
2012

Suunnittelun tarkoitus
Terassitalon muutossuunnittelu vierastoimintaan sopivaksi, hyödyntäen Aino ja Alvar Aallon suunnitelemia olemassa olevia kalusteita.

Suunnittelija
Riia Rauhala, sisustusarkkitehti

Rooli projektissa

 • Kalustus-, tekstiili-, valaistus-, pintamateriaalisuunnittelu
 • Tilausten teko ja seuranta

Kohdekuvia