Rock My Business Teknologiaklusterin perustajana ja johtajana

Teknologiaklusterin kärkiyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 350 miljoonaa euroa, ne työllistävät 1 300 työntekijää sekä toimivat yli 100 maassa kaikissa maanosissa (luvut vuodelta 2023).

Teknologiaklusteri on vuonna 2023 perustettu yhteistyöelin, jossa kymmenen loimaalaista kärkiyritystä (Charmia, Dinolift, Dometal, Invenir, Lännen Tractors, Nordic Traction, Pemamek, Robotmation, Vallox sekä Wille Machines) sekä yhteistyökumppanit Loimaan kaupunki, Loimaan kauppakamariosasto ja Loimaan Yrityspuisto tarjoavat toimintaympäristön, jossa yrityksillä on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa yhdessä Teknologiaklusterin kärkiyritysten kanssa.

Rock My Business Teknologiaklusterin taustalla

Teknologiaklusterin perustamisen takana on ollut Rock My Busineksen Janne Rauhala. Rauhala toimi Loimaan kaupungin toimeksiantamana Loimaan yritysekosysteemin (Win Win -hanke) kehittäjänä alkuvuodesta 2022 kevääseen 2023. Syksyllä 2023 Rauhala ehdotti hankkeen ohjausryhmälle Teknologiaklusterin perustamista, ja sen seurauksena kokosi yhteistyössä Loimaan kaupungin sekä Loimaan kauppakamariosaston kanssa Teknologiaklusterin kärkiyritykset yhteen.

Rauhala ohjasi Teknologiaklusterin perustamis- ja strategiatyötä helmikuusta toukokuuhun 2023, jonka jälkeen kesäkuusta 2023 lähtien on toiminut Rock My Business -yrityksen kautta Teknologiaklusterin johtajana vastuualueinaan strategiatyö, koordinointi, kumppanuudet sekä markkinointi.

Rauhala on lisäksi toiminut Teknologiaklusterin markkinointiryhmän vetäjänä alkuvuodesta 2023 lähtien ja johtanut klusterin brändityötä. Rauhalan oivalluksista on syntynyt nimi: Teknologiaklusteri sekä slogan: Rajatonta kasvua). Rock My Busineksen toimesta on luotu myös Teknologiaklusterin brändi-ilme (AD Andrei Palomäki) ja markkinointiaineistot sekä verkkosivut (web-sovelluskehittäjä Teemu Jönkkäri).  

Kumppanuus ja yhteistyö Teknologiaklusterin ytimessä

Teknologiaklusterissa yritysten välinen yhteistyö on avainasemassa. Tämä perustuu luottamukseen ja avoimeen keskusteluun. Yhteistyön kannustimena on yhteinen päämäärä: kasvu. Klusteri toimii ikään kuin yhtenä organisaationa, jossa kärkiyritykset jakavat parhaita käytäntöjä ja luovat yhteisiä asiantuntijaryhmiä ratkomaan haasteita eri osa-alueilla, kuten henkilöstöhallinnossa, markkinoinnissa, tuotannossa sekä hankinnassa. Lisäksi johtoryhmä keskustelee muun muassa strategisista linjauksista sekä yhteisistä hankkeista ja investoinneista.

Kasvu ja mahdollisuudet

Teknologiaklusteri tarjoaa merkittävän työkalun koko Loimaan seudun kehittymiselle ja kasvulle. Kymmenen kärkiyrityksen lisäksi se houkuttelee muita yrityksiä sijoittumaan alueelle, luoden uusia työpaikkoja ja vahvistaen alueen elinvoimaa. Klusterin liikevaihdon odotetaan lähes kaksinkertaistuvan (650 milj. eur) ja henkilöstömäärän kasvavan lähes 2000 henkilöön vuoden 2028 loppuun mennessä.

Vetovoimaa ja näkyvyyttä

Teknologiaklusteri on myös vahva vetovoimatekijä uusille yrityksille ja työntekijöille. Klusterin slogan, ”rajatonta kasvua”, kuvastaa sen tarjoamaa alustaa kehittyä, kasvaa ja menestyä. Yhdessä klusteri ja sen kumppanit tekevät hienoja asioita nyt ja tulevaisuudessa paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti.

Rock My Busineksen rooli Teknologiaklusterissa

 • Idea Teknologiaklusterin perustamista sekä nimi: Teknologiaklusteri (Janne Rauhala)
 • Teknologiaklusteriin kutsuttavien kärkiyritysten valinta yhteistyössä Loimaan kaupungin sekä Loimaan kauppakamariosaston kanssa (Janne Rauhala)
 • Teknologiaklusterin perustamis- ja strategiatyön ohjaaminen (Janne Rauhala)
 • Brändityön johtaminen (Janne Rauhala)
  • Slogan: Rajatonta kasvua (Janne Rauhala)
  • Brändi-ilme ja markkinointimateriaalit (Andrei Palomäki yhteistyössä Teknologiaklusterin markkinointiryhmän kanssa)
  • Verkkosivut ja verkkosivujen ylläpito (Teemu Jönkkäri)
 • Teknologiaklusterin johtaminen (Janne Rauhala)
  • Strategiatyö, koordinointi, kumppanuudet ja markkinointi

”Teknologiaklusterin ytimessä ja toiminnan sydämessä toimii sen johtaja Janne Rauhala. Hän on osoittanut esimerkillistä johtajuutta klusterin perustamisessa ja sen menestyksekkäässä liikkeellelähdössä. Teknologiaklusterin johtajana Janne on vastuussa monista tärkeistä tehtävistä. Hän johtaa sekä strategista että operatiivista suunnittelua, varmistaa klusterin toiminnan tehokkuuden sekä edistää klusterin jäsenten osallistumista ja sitoutumista. Janne on toiminut aktiivisesti yhteistyössä muiden sidosryhmien ja ulkopuolisten tahojen kanssa, jotta klusterin tavoitteet voidaan saavuttaa.

Janne Rauhalan rooli on tärkeä myös yhteisön näkökulmasta. Hän edustaa Teknologiaklusteria ulospäin ja toimii sen kasvoina. Hänen kykynsä viestiä vaikuttavasti ja luoda hyviä suhteita muihin organisaatioihin on keskeistä klusterin maineen ja vaikutusvallan kannalta. Teknologiaklusterin johtajan tärkein tehtävä on varmistaa sen tavoitteiden toteutuminen ja jäsenten tarpeiden täyttäminen. Jannen viitoittamalla tiellä klusterin menestyminen näyttää valoisalta ja todennäköisyydet erittäin suurilta.

Janne on johtajana visionääri, joka inspiroi ja motivoi klusterin jäseniä tavoittelemaan yhteisiä päämääriä. Hänellä on myös erinomainen kyky kuunnella klusterin jäsenyritysten tarpeita ja reagoida niihin asianmukaisesti. Teknologiaklusterin johtajan merkitys on korvaamaton, eikä ilman johtajaa olisi klusteriakaan.”

Niina Nurmi, Asiamies, Loimaan kauppakamariosasto

Lisätietoja:
Janne Rauhala
Liiketoiminnan kehittäjä
050 573 8776
janne@rockmybusiness.fi