Siirry sisältöön

Teljäntorin uusi nousu kiinteistömuotoilulla

Teljäntorin uusi nousu kiinteistömuotoilulla

Teljäntorin kiinteistömuotoiluprosessi aloitettiin vuonna 2015, jolloin Porin vanhin kauppakeskus oli pysähtyneessä tilassa kaivaten uutta potkua pysyäkseen haluttavana ja tuottavana kiinteistönä.

LÄHTÖTILANNE

  • Runsaasti tyhjiä liiketiloja
  • Ei selkeää profiilia
  • Tyytymättömyyttä toimijoiden keskuudessa
  • Puutteellinen sisäinen viestintä
  • Teljäntorin kehitys oli pysähtynyt

ROCK MY BUSINEKSEN ROOLI

  • Kiinteistökonseptin ja -profiilin luominen
  • Kiinteistömarkkinoinnin kehittäminen ja sparraus

 

 

LÄHTÖTILANNE (2015)

Teljäntorin yleistunnelma oli turhautunut. Teljäntori oli pudonnut kauppakeskuskehityksestä. Liiketiloja oli tyhjänä ja asiakkaat olivat kaikonneet kauppakäytäviltä. Sisääntuloväylät eivät houkutelleet. Teljäntori-viesti ei liikkunut sisäisesti, eikä ulkoisesti.

SELVITYSTYÖ

Jokaisen toimijan kohtaaminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen on ehdoton edellytys keskuksen ja liiketoiminnan kehittämiselle. Haastatteluihin osallistuminen oli lähes 100%:sta. Sitoutuminen haastattelun aikana oli erinomaista. Kaikki haastateltavat olivat samanarvoisessa asemassa ja kaikkien kommentit olivat merkityksellisiä.

Huomioitavaa oli, että epäkohtia ilmeni huomattavasti enemmän kuin positiivisia asioita. Tästä huolimatta haastateltavilla oli toive paremmasta tulevaisuudesta – unelma eläväisestä ja vireästä Teljäntorista. Unelma toteutetun selvitystyön myötä tuntui olevan saavutettavissa.

Yritykset esittivät toiveensa yrityksistä, jotka tukisivat sekä heidän toimintaansa että Teljäntoria kokonaisuudessaan. Esille tulleet epäkohdat kirjattiin ja priorisoitiin. Epäkohtien korjaaminen alkoi välittömästi, vaikka varsinainen suunnittelutyö olikin vielä kesken. Tämä antoi toimijoille signaalin, että heitä oli aidosti kuunneltu, ja että heistä välitetään. Vuokralaisille, niin kuin muillekin tahoille, ja heidän tarpeilleen oli löydyttävä aikaa.

SELVITYSTYÖN JOHTOPÄÄTÖKSET

Teljäntori on ja siitä voi muodostua entistä vahvempi paikallisten liikkeiden erikoisliikekeskus, joka palvelee kiinteistössä jo olevia suuria yrityksiä, mahdollisia uusia organisaatioita sekä Porin kaupunkikeskustaa kokonaisuudessaan. On tärkeää, että selkeän profiilin muodostuttua tiedetään minkä toimialan toimijoita kiinteistöön haetaan. Aktiivista toiminnan yhtenäistämistä ja modernisointia kaivataan. Samanaikaisesti, kun profiiliin sopivia toimijoita haetaan aktiivisesti, niin tyhjät liiketilat on ehostettava houkuttelevimmiksi ja aktivoitava osaksi Teljäntoria. Tornien asiantuntijayrityksillä on myös kiinnostusta jalkauttaa omaa toimintaansa pop-up –tyyppisesti nykyisiin tyhjiin tiloihin. Tämä elävöittää kauppakäytävää sekä tutustuttaa asiantuntijayritysten toimintaa kauppakäytävän asiakkaille sekä toimijoille. Keskellä kaupunkia sijaitsevat avarat parkkipaikat kaipaavat esilletuontia – ihmisten täytyy tietää niistä, löytää sinne sekä ohjautua asioimaan Teljäntorille.

Teljäntori-brändi on rakennettava uudelleen. Oletus siitä, että toimijat säilyvät vuokralaisina, uudet toimijat tulevat tiloihin luontaisesti ja asiakkaat löytävät Teljäntorin on epärealistinen. On tosin muistettava, että kauppakäytävän ja asiantuntijayritysten välillä on suuria eroja. Asiantuntijayritykset eivät ole niin riippuvaisia omien yritystensä ulkoisesta ilmeestä tai toimenpiteistä. Kauppakäytävän yritysten sidettä tornien asiantuntijayrityksiin vahvistetaan ja kehitetään heidän välilleen uudenlaista bisnestä.

Markkinointi on otettava osaksi päivittäistä toimintaa – sille on löydyttävä päämäärä ja punainen lanka. Kaivataan suunnitelmallisuutta. Yksittäiset toimenpiteet aika ajoin ovat hakuammuntaa ja kustannustehotonta. Teljäntorin historiaa, kasvoja, tarinoita ja tunteita on nostettava. Kauppakäytävän yrityksiä ja asiantuntijayrityksiä tulee nostaa erillisinä kokonaisuuksina ja toimijaesittelyinä. Verkkosivut eivät ole nykyaikaiset, eivät palvele toimintaa ja kaipaavat kehitystä sekä ylläpitoa. Sosiaalisen median kanavat puuttuvat – Facebook avataan ensitilassa. Säännöllinen sisäinen tiedottaminen on aktivoitava. Muodostetaan markkinointiryhmä (kauppakäytävän yritykset sekä asiantuntijayritykset) sekä asiantuntijaryhmä (asiantuntijayritykset). Näihin on lähes kaikilla yrityksillä kiinnostusta tulla mukaan. Kauppakeskusmanuaali toteutuessaan toimii ohjeena niin nykyisille kuin tulevillekin toimijoille.

Selvitystyö osoitti, että aktiivisella uudistamisella Teljäntorin on mahdollista nousta haluttavaksi, kiinnostavaksi ja menestyksekkääksi keskukseksi.

Kiinteistökonseptin mukaiset toimenpiteet alkoivat heti.

TOTEUTETTUJA TOIMENPITEITÄ 2015-2020

 • Kiinteistökonsepti ja -profiili
 • Kiinteistökonseptin mukaisia toimenpiteitä:
  • Markkinoinnin suunnittelu
  • Markkinointiryhmän koordinointi ja tapaamiset
  • Brändi-ilmeen luominen
  • Verkkopalvelujen luominen
  • Graafinen suunnittelu
  • Sosiaalinen median kehittäminen
  • Sisällöntuotanto
  • Valokuvaus
  • Opasteet

 

Kysy lisää kiinteistömuotoilusta:

Janne Rauhala, 050 573 8776 janne@rockmybusiness.fi

Yhteistyömme sujui loistavasti

Rock My Business on vastannut odotuksiamme! Se, että meillä on yrityksemme hyvin tunteva, pysyvä yhteyshenkilö, on ollut avainasia menestykselliseen yhteistyöhön.

Hannu Tarkkio, Toimitusjohtaja, 247 Satakunnan Turvapalvelut

Vieritä ylös