Skip to content

Teljäntorin uusi nousu kiinteistömuotoilulla

Teljäntorin uusi nousu kiinteistömuotoilulla

TIIVISTELMÄ

Teljäntorin kiinteistömuotoiluprosessi aloitettiin vuonna 2015, jolloin Suomen vanhin kauppakeskus oli pysähtyneessä tilassa kaivaten uutta potkua pysyäkseen haluttavana ja tuottavana kiinteistönä.

LÄHTÖTILANNE

  • Runsaasti tyhjiä liiketiloja
  • Tyytymättömyyttä toimijoiden keskuudessa
  • Sisäinen viestintä puutteellinen
  • Ei selkeää profiilia
  • Teljäntorin kehitys oli pysähtynyt

ROCK MY BUSINEKSEN ROOLI

  • Kiinteistömuotoilija
   • Kiinteistökartoitus
   • Kiinteistöymmärrys
   • Sidosryhmien osallistaminen: Selvitystyö – kaikkien toimijoiden henkilökohtainen haastattelu
   • Konseptisuunnitelma

AIKAANSAANNOKSET

  • Teljäntori – porilainen kauppapaikka -profiili
  • Aktiivinen ja myönteinen sisäinen sekä ulkoinen viestintä

 

LÄHTÖTILANNE (2015)

Teljäntorin yleistunnelma oli lattea ja turhautunut. Teljäntori oli pudonnut kauppakeskuskehityksestä. Liiketiloja oli tyhjänä, asiakkaat olivat kaikonneet kauppakäytäviltä, eivätkä sisääntuloväylät houkutelleet. Teljäntori-viesti ei liikkunut sisäisesti, eikä ulkoisesti.

SELVITYSTYÖ

Jokaisen toimijan kohtaaminen ja heidän kuunteleminen on ehdoton edellytys keskuksen ja liiketoiminnan kehittämiselle. Haastatteluihin osallistuminen oli lähes 100%:sta. Sitoutuminen haastattelun aikana oli erinomaista. Kaikilta kauppakeskuksen toimijoilta kaivattiin sitoutumista selvitys- ja kehitystyöhän. Kukaan ei ollut eriarvoisessa asemassa ja kaikkien kommentit olivat merkityksellisiä.

Huomioitavaa oli, että epäkohtia ilmeni huomattavasti enemmän kuin positiivisia asioita. Tästä huolimatta haastateltavilla oli toive paremmasta tulevaisuudesta ja toiveet toteutetun selvitystyön myötä tuntuivat kasvavan. Selvitystyö koettiin olevan poikkeuksetta positiivinen asia.

Esille tulleet epäkohdat kirjattiin ja priorisoitiin. Epäkohtia oli alettava korjaamaan johdonmukaisesti yksi kerrallaan. Epäkohtien korjaaminen alkoikin välittömästi. Tämä antoi toimijoille signaalin, että heitä oli aidosti kuunneltu, ja että heistä välitetään. Vuokralaisille, niin kuin muillekin tahoille, ja heidän tarpeilleen oli löydyttävä aikaa.

SELVITYSTYÖN JOHTOPÄÄTÖKSET

Teljäntori on ja siitä voi muodostua entistä vahvempi paikallisten liikkeiden erikoisliikekeskus. Aktiivista toiminnan yhtenäistämistä ja modernisointia kaivataan. Tyhjät liiketilat on ehostettava houkuttelevimmiksi ja osaksi toimintaa esimerkiksi ikkunateippauksin ja tilan stailauksen avulla. Asiantuntijayrityksillä on myös kiinnostusta jalkauttaa omaa toimintaansa pop-up –tyyppisesti nykyisiin tyhjiin tiloihin. Tämä elävöittää kauppakäytävää sekä tutustuttaa asiantuntijayritysten toimintaa kauppakäytävän asiakkaille sekä toimijoille.

Keskellä kaupunkia sijaitsevat avarat parkkipaikat kaipaavat esille tuontia – ihmisten täytyy tietää niistä, löytää sinne sekä ohjautua asioimaan Teljäntorille. Teljäntori –brändi on rakennettava uudelleen. Oletus siitä, että toimijat säilyvät vuokralaisina, uudet toimijat tulevat tiloihin luontaisesti ja asiakkaat löytävät Teljäntorin on epärealistinen. On tosin muistettava, että kauppakäytävän ja asiantuntijayritysten välillä on suuria eroja. Asiantuntijayritykset eivät ole niin riippuvaisia omien yritystensä ulkoisesta ilmeestä tai toimenpiteistä.

Markkinointi on otettava osaksi päivittäistä toimintaa – sille on löydyttävä päämäärä ja punainen lanka. Kaivataan suunnitelmallisuutta. Yksittäiset toimenpiteet aika ajoin ovat hakuammuntaa ja kustannustehotonta. Teljäntorin historiaa, kasvoja, tarinoita ja tunteita on nostettava. Kauppakäytävän yrityksiä ja asiantuntijayrityksiä tulee nostaa erillisinä kokonaisuuksina ja toimijaesittelyinä. Verkkosivut eivät ole nykyaikaiset, eivät palvele toimintaa ja kaipaavat kehitystä sekä ylläpitoa. Sosiaalisen median kanavat puuttuvat. Säännöllinen sisäinen tiedottaminen on aktivoitava. Muodostetaan markkinointiryhmä (kauppakäytävän yritykset sekä asiantuntijayritykset) sekä asiantuntijaryhmä (asiantuntijayritykset). Näihin on lähes kaikilla yrityksillä kiinnostusta tulla mukaan. Kauppakeskusmanuaali toteutuessaan toimii ohjeena niin nykyisille kuin tulevillekin toimijoille.

Selvitystyö osoitti, että aktiivisella uudistamisella Teljäntorin on mahdollista nousta haluttavaksi, kiinnostavaksi ja menestyksekkääksi keskukseksi.

TOTEUTETTUJA TOIMENPITEITÄ

 • Markkinoinnin suunnittelu
 • Markkinointiryhmön koordinointi ja tapaamiset
 • Brändi-ilme
 • Verkkosivut
 • Facebook-sivun avaus ja julkaisusuunnitelma/-ohjeistus
 • Valokuvaus
 • Mainos- ja seinälakanat
 • Ikkunateippaukset ja ovenpäällyskyltit
 • Diginäyttöjen sisällöntuotanto
 • Lehti-ilmoitukset

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä

Yhteistyömme on sujunut loistavasti

Satakunnan Yrittäjien jäsenkehitys on ollut positiivisessa kasvussa ja suunnitelmallisella viestinnällä sekä markkinoinnilla on varmasti osuutensa asiaan. Kiitos RMB!

Viestintäsuunnittelija Noora Aaltonen ja toimitusjohtaja Markku Kivinen, Satakunnan Yrittäjät

Scroll To Top