Vatajankoski Oy sai uudet brändinmukaiset ja ergonomiset tilat

Vatajankoski uudisti yhteistyössä Sisustusarkkitehti Riia Rauhalan kanssa Kankaanpään toimiston aula- ja neuvottelutilat. Uudistetut tilat kuvastavat yrityksen uutta yritysimagoa, ja niissä hyödynnetään energiatehokkaita ratkaisuja. Toimistotilojen uudistus liittyy vahvasti Vatajankosken brändiin uuden energian yhtiönä sitoutuen kestävään tulevaisuuteen.

Yritykset panostavat työympäristöihin
Yritysten toimitilojen suunnittelu on nouseva trendi. Yritykset panostavat työntekijöidensä jaksamiseen ja viihtymiseen työpaikoilla, joissa vietetään suuri osa päivästä. On myös tärkeää, millaisen tunteen jätät tiloissa vierailevien mieleen. Yhtenä tärkeänä osa-alueena toimitilojen suunnittelua on työergonomia. Ergonomiaan mielletään usein pelkästään kalusteiden säädeltävyys, mutta se sisältää myös muun muassa ääni-, haju-, näkö- ja kosketusaistit. Huolellisesti suunniteltu ergonomia huomioi ihmisen kokonaisvaltaisesti.

Sisustusarkkitehti Riia Rauhala suunnittelun apuna
Vatajankoski on panostanut toimistotilojensa sisustukseen tuodakseen brändin arvot näkyvästi esille. Sisustusarkkitehti Riia Rauhala suunnitteli tilat, jotka yhdistävät yrityksen brändin, uuden tekniikan ja liiketoimintaa tukevat elementit. Tavoitteena oli luoda tiloista ergonominen ja viihtyisä työympäristö työntekijöille sekä mieleenpainuva asiakaskokemus vieraille. Rauhalan mukaan suunnittelijan vahva läsnäolo projektin toteutusvaiheessa luo eri tahoille varman olon siitä, että suunnitelma toteutuu, kuten on suunniteltu. On myös tärkeää, että suunnittelija on läsnä ja eri tahojen apuna sekä tukena. Vatajankosken projektiryhmä toteaa, että taloon on kiva astella joka viikko. Uudet tilaratkaisut muodostavat yhtenäisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa ergonomisen toiminnan ja tukee yrityksen brändiä.

Kysy lisää projektista:
Riia Rauhala
Sisustusarkkitehti
050 016 4099
riia@riiarauhala.fi