Skip to content

Businessmuotoilu

Businessmuotoilu

Businessmuotoilu on liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämistä dataohjautuvan muotoilun keinoin. Businessmuotoilussa kartoitetaan yrityksen ongelmakohtia ja luodaan näihin ratkaisuja. Businessmuotoilun ytimessä ovat yrityksen toiminnan ja toimintaympäristön ymmärtäminen. Strateginen ajattelu ohjaa toimintaamme läpi businessmuotoiluprosessin.

Luomme uusia strategioita, konsepteja ja markkinoinnin toimenpiteitä, jotka vievät yritystä kohti asetettuja tavoitteita. Ratkaisuillamme uhmaamme tavallista ja saamme yritykset rokkaamaan.

STRATEGIA JA KONSEPTI

Luomme menestysstrategioita ja -konsepteja tunnistamalla mahdollisuuksia. Mahdollisuudet tunnistetaan toimintaympäristödatasta osana strategiaprosessia.

Liiketoimintastrategia

visio | strategiset tavoitteet | kohderyhmät | toimenpiteet

  • Strategiaprosessin tuloksena suunta on selkeä ja tiedetään keinot, joilla tavoitteet saavutetaan

Palvelukonsepti

palvelukokonaisuus | tuotteistaminen | palveluprosessi

  • Oikealle kohderyhmälle suunniteltu palvelukonsepti on yrityksen menestyksen taustalla

Markkinointistrategia

markkinoinnin tavoitteet | kohderyhmät | keinot | kanavat | mittarit | vuosikello

  • Markkinointistrategia muuttaa toimintaympäristödatan markkinoinnin toimenpiteiksi

Strateginen- ja markkinointisparraus

tuki | ohjaus | ideointi

 

IDENTITEETTI

visio | missio | arvot | ydinviestit | tarina | visuaalinen ilme

  • Luomme identiteettejä, jotka tekevät yrityksistä houkuttelevia.

 

BUSINESSMUOTOILUMME VIEDÄÄN AINA KÄYTÄNTÖÖN KONKREETTISIKSI TOIMENPITEIKSI


Visuaalinen muotoilu

markkinointimateriaalit | visuaaliset elementit


Digitaalinen muotoilu

verkkosivut | verkkokauppa | sovellukset


Tilojen muotoilu

tilasuunnittelu | sisustussuunnittelu

 

 

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä

Yhteistyömme sujui loistavasti

Voimme ilolla suositella RMB:tä luomaan muidenkin hammaslääkäriasemien vastaanotoista liiketoimintaa tukevat ja ideologiaa kuvastavat tilat.

Jani Ohtonen, Hammaslääkäri, PlusTerveys Kokko-Dent

Scroll To Top