Kupariteollisuuspuisto

Kansainvälisen teollisuusalueen brändin rakentaminen

Kupariteollisuuspuisto on 100 hehtaarin kokoinen teollisuuspuisto Kokemäenjoen varrella Porissa. Kupariteollisuuspuistossa toimii useita kansainvälisiä yrityksiä sekä niiden yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita, jotka tarjoavat alansa huippuosaamista sekä tekevät yhteistyötä kuparin jalostamisen saralla. Henkilöstöä alueella on yhteensä noin 1 400. Kupariteollisuuspuiston merkittävimmät yritykset ovat Aurubis, Boliden, Cupori, Luvata sekä Metso Outotec.

Kupariteollisuuspuistolla on suuri taloudellinen vaikutus Porissa, ja se on myös hyvin merkittävä työllistäjä. Alueen monimuotoisuus ja monipuolisuus kaikkine yrityksineen ei ole ollut tarkoin tiedossa niin porilaisille kuin alueella toimiville sidosryhmillekään. Alueesta haluttiin luoda yhtenäinen kokonaisuus, joka esittäytyy upeana naapurina lähialueen asukkaille, ja joka houkuttelee entistä paremmin uusia työntekijöitä sekä kumppaneita.

Helposti lähestyttävä kokonaisuus

Kupariteollisuuspuisto hahmottuu brändäyksen myötä vaivattomammin kuin ennen ja on helpommin lähestyttävä. Rock My Business toteutti Kupariteollisuuspuiston brändi-ilmeen, markkinointimateriaalit sekä responsiiviset verkkosivut. Sivuille otetuissa valokuvissa korostuu brändin visuaaliseen ilme, vastuullisuus sekä alueen toimijoiden tiivis yhteistyö. Sivuille toteutettiin myös vierailijoiden perehdytysvideo, joka korostaa Kupariteollisuuspuistolle tärkeitä arvoja, kuten turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Rock My Business toimi brändinrakennusprojektin koordinoijana ja johti projektia. Projektin myötä alueen huippuosaajien yhteisö korostuu ja kokonaisuus hahmottuu kirkkaammin. Kehitys- ja ylläpitotyö brändin osalta jatkuu edelleen.

”Haastavan ja monimuotoisen teollisuustoimialan ymmärtäminen kuuluu ydinosaamiseemme. Yhtenäistämme ja selkeytämme viestintää, jotta asiakkaalle tärkeät kohderyhmät ymmärtävät alueen toiminnan sekä sen tarjoamat edut ja hyödyt.”
Janne Rauhala, Rock My Business

Lisätiedot:
Janne Rauhala
Liiketoiminnan kehittäjä
050 573 8776
janne@rockmybusiness.fi